Ana Sayfa2021-08-11T12:41:19+03:00

Sürdürülebilir Madencilik Nedir?

Sürdürülebilir madencilik, üretim faaliyetlerine bağlı olarak gelişen çevresel (ekolojik), sosyal ve ekonomik süreçlerin nasıl yönetileceğine odaklanan bir yaklaşımdır. Çevreye duyarlı, sosyal açıdan sorumlu, ekonomik olarak etkin ve uzun soluklu bir madencilik faaliyeti açısından anahtar kavramdır.

Sürdürülebilir madenciliğin birbiriyle iç içe geçen üç bileşeni;

Ekolojik denge ve doğal kaynakların korunması,
Barınma, eğitim, sağlık ve istihdam gibi alt başlıklarda sosyal altyapının sağlanması; tarihi ve kültürel nitelik taşıyan bileşenlerin korunması,
Maliyet ve fayda dengesini sağlayarak ekonomik üretkenlik ve verimli doğal kaynak yönetiminin gerçekleştirilmesidir.

Türkiye’nin ALTIN’dan gelen gücüyüz...
Go to Top