Tüprag, faaliyet gösterdiği tüm işletmelerinde sürdürülebilir madencilik ilkesi çerçevesinde çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak, çevreyi korumak, paydaşları ile saygılı ve şeffaf ilişkiler kurmak ve böylece sorumluluk sahibi madencilik ve sürdürülebilirlikte mükemmelliğe ulaşmayı ilke edinmiştir.

Bu kapsamda, sürdürülebilirlik konusunda ortak standartları düzenleyen ve değerlerimiz ile tutarlı Sürdürülebilirlik Entegre Yönetim Sistemi (SIMS) geliştirilmiştir.


SIMS standartları; anlaşılır, uygulanabilir ve ölçülebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca tüm operasyonlarımızda, karşılanması beklenen minimum performans düzeyini temsil etmektedir. SIMS’in temel amacı, yönetmelikler ve taahhütlere uyum, sorumluluk alanlarında etkili risk yönetimi ve performansın sürekli iyileştirilmesidir.

Her Şeyiyle Sürdürülebilirlik

SIMS standartları; arama faaliyetlerinden operasyonların işletilmesine, üretimin sona ermesinden kapanış ve sonrasına kadar maden yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsamakta ve geçerliliğini sürdürmektedir. 2020 yılı itibariyle operasyonlarımıza entegre edilen Sürdürülebilirlik Entegre Yönetim Sistemi, işletme ömrümüz boyunca tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olacaktır.