#Önceİnsan

Şirketimizin faaliyetlerinin temelini oluşturan “önce insan ve çevre” prensibiyle uyumlu biçimde benimsediğimiz sosyal sorumluluk yaklaşımımız kapsamında, birçok alanda projeler hayata geçirerek içinde bulunduğumuz topluma katkı sunmayı önceliyoruz.