Sürdürülebilirlik yaklaşımımız, kurumsal değerlerle uyumlu sürdürülebilirlik taahhütlerimiz tarafından şekillendirilir. Madencilik yaşam döngüsünün her aşamasında sosyal, çevresel ve yönetsel düzeyde değer yaratmak için çalışıyoruz. Faaliyetlerimizin hayatlarına dokunduğu insanlar için gerçek, kalıcı ve somut faydalar yaratarak, işimizi en yüksek standartlarda sürdürmeye kendimizi adamış bulunuyoruz.

Çevresel

Çevresel sorumluluk, Tüprag çalışma felsefesinin merkezinde yer almaktadır. Madenlerin aranması, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımından maden sahalarının rehabilitasyonuna kadar operasyonlarımızın her aşamasında, çevre üzerindeki etkimizi yönetmeye çalışıyoruz. Geliştirme ve üretim faaliyetlerine paralel olarak, yerel çevrenin rehabilitasyonu ve restorasyonu için projeler hayata geçiriyoruz.

Çevresel performansımızı izlemek için hava kalitesi, gürültü, toz, titreşim seviyeleri, toprak ve su kalitesinin yanı sıra enerji kullanımına da odaklanan çevre yönetim sistemleri geliştiriyoruz. Kapsamlı çevre yönetim ve izleme sistemlerimiz aracılığıyla, uygulamalarımızın etkinliğini sürekli olarak değerlendiriyor ve performansımızı iyileştirmeye çalışıyoruz.

Sosyal

Faaliyetlerimiz aracılığıyla güvenli bir çalışma ortamı sağlayıp, insan haklarına saygı duyarak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunarak, faaliyet gösterdiğimiz bölgeler için sürekli değer yaratmayı hedefliyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki topluluklara karşı sorumluluklarımızın farkındayız; olumlu ve kalıcı faydalar yaratmak için paydaşlarımızla birlikte çalışmanın en anlamlı yollarından birinin istihdam sağlamak olduğuna inanıyoruz. İstihdam noktasında yerel çalışanlara öncelik veriyor ve doğrudan ve dolaylı olarak istihdam, beceri geliştirme ve ekonomik çeşitlendirme yoluyla bölge insanına katkıda bulunuyoruz.

Yerel topluluklarla etkileşime ve onlardan alınan geri bildirimlere dayanarak, altyapı projelerine, kapasite ve beceri geliştirmeye, eğitim ve sağlık hizmetlerine yatırım yapmayı önceliyoruz. Tüprag, değeri bir madenin ömrünün ötesine taşıyabilecek; güçlü, canlı ve enerjik topluluklar geliştirmek için çalışabilecek girişimleri desteklemeye odaklanmaktadır.

Yönetsel

Yönetsel politikalarımız ve mekanizmalarımız, etik ve sorumlu iş uygulamalarının sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Odak alanlarımız arasında hesap verebilirlik ve şeffaflık, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ile yasa ve yönetmeliklere uyum ile ilgili kurumsal yönetişim uygulamaları yer almaktadır.

Faaliyetlerimizi etik bir şekilde yürütüyor ve operasyonlarımızda yüksek kurumsal yönetim standartlarını uyguluyoruz. Operasyonlarımızı, risklerimizi ve ilişkilerimizi idare etmeye yönelik entegre bir yaklaşımın, uzun vadeli planlamayı kolaylaştırabileceğine ve performansımızı iyileştirebileceğine inanıyoruz.

Yönetsel uygulamalarımız, hedeflerimize ulaşmak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için, önde gelen uluslararası standartlara uygun biçimde düzenlenmektedir.