#ÖnceÇevre

Şirketimizin faaliyetlerinin temelini oluşturan “önce insan ve çevre” prensibiyle uyumlu biçimde benimsediğimiz çevre politikasının esası; üretimin gerçekleştirildiği bölgede, çevre ile dost olarak sorumlu madencilik faaliyetlerini sürdürmektir.