Kültürümüzü ateşleyen davranışlar:
Doğruluk / Dürüstlük, Cesaret,
İşbirliği, Çeviklik, Azim / Kararlılık