Bu politika Tüprag Metal Madencilik San. Tic. A.Ş. bünyesindeki tüm bina, tesis ve faaliyetleri kapsamaktadır.

Amacımız sürekli iyileştirme faaliyetleri ile enerji performansını en az hedeflenen düzeyde iyileştirmek, enerji verimliliğimizi artırmak ve enerji kayıplarını azaltmaktır.

Amacımıza ulaşabilmek için önemli enerji kullanımı değişkenlerimizi ve olası diğer etkileri dikkate alarak enerji tüketimimiz konusunda istatiksel bir öngörüde bulunur ve hesaplanan bu değer üzerinden iyileştirme hedefleri belirleriz. Hedeflerimize ulaşabilmek için iyileştirici faaliyet planları hazırlarız.

Ayrıca, Sürdürülebilirlik Entegre Yönetim Sistemimiz (“SIMS”) ile şirket çapında sürdürülebilirlik gereklilikleri belirlenmektedir. Tüm çalışanların ve alt yüklenicilerin Tüprag Enerji Politikasına ve SIMS’deki ilgili gereksinimlere uyması beklenmektedir.

Tüprag Metal Madencilik San. Tic. A.Ş.
olarak amaç
ve hedeflerimize ulaşmak için;

• Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz standartlara, sözleşme şartlarına, yasal mevzuata, ilgili yerel mercilerin karar ve düzenlemelerine uymayı ve ilgili uluslararası mercilerin düzenleme ve standartlarını göz önünde bulundurmayı,

• Enerji performansını etkileyen ürün ve hizmetleri tedarik ederken enerji bakımından verimli olanları tercih etmeyi,

• Yatırım ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğini dikkate almayı,

• Belirlenen enerji hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı,


• Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin enerji yönetim sistemine katılımını ve liderliğini teşvik etmeyi,

• Eğitim faaliyetleriyle enerji yönetim sistemine ilişkin farkındalığı arttırmayı,

• Enerji kaynaklarının etkin kullanımını sağlamayı,

• Enerji performansımızı düzenli aralıklarla takip etmeyi ve değerlendirmeyi,

• Enerji Yönetim Sistemini ve enerji performansını sürekli iyileştirmek için çalışmalar yapmayı

taahhüt ederiz.