Dünyada artan hammadde gereksinimleri nedeniyle madencilik sektöründeki enerji talebinin 2035 yılına kadar %30 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Madencilik sektörü doğası gereği enerji ihtiyacı yoğun olan bir sektördür. Operasyon esnasında yüksek miktarda enerji tüketimi ve buna bağlı olarak oluşan yüksek karbon emisyonları nedeniyle madenciliğin iklim değişikliği üzerindeki etkisi yüksektir. ISO 50001’in benimsenmesi, bu zorlu sektörde hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli avantajlar sağlayabilir.

Madencilikte ISO 50001’in Faydaları:

Enerji Verimliliği: ISO 50001, enerji kullanımı yoğun süreçleri belirlemek ve bunları optimize etmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Bu, enerji tüketiminin azalmasına, maliyet tasarrufuna ve daha sürdürülebilir bir operasyona direkt olarak etki eder.

Çevresel Etkinin Azaltılması: Madencilik sektörü olası çevresel etkileri nedeniyle sık sık gündeme gelebilmektedir. ISO 50001, sera gazı emisyonlarının ve karbon ayak izinin azaltılmasını sağlayacak enerji hedeflerinin belirlenmesine ve bunlara ulaşılmasına yardımcı olarak, çevresel sorumluluğa olan bağlılığımızı göstermemizde bize yardımcı olur.

Yasal Uyumluluk ve Risk Yönetimi: Enerji kullanımı ve emisyonlarla ilgili yasal gereklilikler sürekli gelişmektedir. ISO 50001, uyumlu kalmamıza ve enerji ile ilgili riskleri etkin bir şekilde yönetmemize yardımcı olarak yasal uygunsuzluk ve/veya operasyonel aksaklık potansiyelini azaltır.

Operasyonel Mükemmellik: ISO 50001’i uygulamak sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder. Rekabet gücümüzü artırabilecek enerji verimli teknolojiler ve uygulamalarda yenilikçiliği sağlar.

Madencilik faaliyetlerimizde ISO 50001’i uygulamak, iyileştirilmiş çevresel performans, gelişmiş rekabet gücü ve önemli mali tasarruflar ile sonuçlanacak stratejik bir harekettir. ISO 50001’in benimsenmesini sürdürülebilir ve verimli madencilik uygulamalarına yönelik yolculuğumuzda önemli bir adım olarak görüyor ve Türkiye’de bu belgeye sahip ilk maden işletmelerinden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.