Efemçukuru Altın Madeni’nde 2009 yılından bu yana uygulanan modern tarım teknikleri sayesinde 100 dönüm şarap ve 100 dönüm sofralık bağ oluşturuldu.

Şarap bağlarında yaklaşık 22.500 kök Syrah, Merlot ve Cabernet türü, sofralık bağlarda ise 15.000 kök Alfons üzüm türü bulunmaktadır.

Her yıl şarap bağlarından ortalama 50 ton, sofralık bağlardan ise 25 ton üzüm hasat edilmektedir.

Efemçukuru bölgesinde arıcılık faaliyetlerini teşvik etmek ve madenciliğin doğal yaşamla uyum içinde gerçekleşeceğini göstermek amacıyla 2015 yılından beri bal üretilmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz sertifika programı sayesinde, yöre halkından 27 kişiye arıcılık eğitimi verdik. Bu sayede, yaklaşık 50 kovandan oluşan arıcılık faaliyetlerine bölge insanının dahil olmasını sağladık.

Kışladağ Altın Madeni’ni çevreleyen 64.000 m2 alanda, 2018 yılında başlanan çiftlik projesi sayesinde; nohut, buğday ve badem gibi ürünler, personelimiz tarafından organik olarak yetiştirilerek bölgedeki tarımsal üretim desteklemektedir.

Efemçukuru’nda 50 dönüm ceviz bahçesinden yılda yaklaşık 1 ton ürün hasat edilmektedir.