Maden sahalarımızın çevresinde bulunan yerleşim alanlarında içme suyu temini, kanalizasyon sistemi inşası ve köy yollarının asfaltlanması gibi alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Faaliyet alanı çevresinde bulunan köylere yangın havuzu inşası

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ihtiyaç duyulan çok amaçlı toplantı salonu, çocuk parkı, lojman ve muhtarlık binaları gibi sosyal ve kurumsal yapıların inşası