Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, şirketlerin kendilerini ifade edebilmeleri açısından ve bilimsel gerçeklerden uzak verilere dayandırılarak aleyhte yapılan katı eleştirilere karşı, kendilerini savunmasında gün geçtikçe önemli rol oynamaktadır. Özellikle de madencilik sektöründe sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi faaliyet gösteren şirket ve yöre halkı için büyük önem taşımaktadır. Yıllar süren araştırmalar sonunda işletilmeye değer görülen madenlerin, bulundukları yerde çıkartılıp işletilmesi gerekliliğinden dolayı madencilik, cevheri çıkartıp işletmeye yönelik tesisin kurulduğu yerde ve civar bölgelerde akıllara ilk olarak sosyal ve çevresel etkiler olarak olumsuz düşünceler getiren uluslararası bir üne sahiptir.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri doğrudan ya da dolaylı, hizmet olarak hayata geçirildiği yörelerde refah seviyesini artırmayı amaç edinir. Bu doğrultuda, şirketler projelerini oluştururken verecekleri hizmetlerin bölge halkının ihtiyaçlarına yönelik olmasına dikkat edip bu yönde geliştirirler. Doğru olarak uygulanan hizmetler orta ve uzun vadede bulunduğu bölgenin yaşam standartlarını yükseltecektir.

Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. olarak öncelikli hedefimiz gerek işletmekte olduğumuz Avrupa’nın en büyük madeni olan Uşak – Kışladağ altın madenimizde, gerekse İzmir – Efemçukuru altın madenimizde ve bundan sonraki projelerimizde, sorumluluğumuz gereği olarak değil, görevimiz olarak kabul ettiğimiz sosyal sorumluluk projelerini, yöre halkının ihtiyaçları doğrultusunda ve refah seviyesini yukarı çekmek amacıyla gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Şirketimizin faaliyetlerinin temelini oluşturan “önce insan ve çevre” prensibine destek niteliğinde gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında birçok alanda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerine genel olarak baktığımızda rahatlıkla, birçok projenin gönüllü destekçisi olduk diyebiliriz.