T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Tüprag’a kapsamlı bir ziyarette bulundu.

Kamu ve sanayi iş birliği yönünden Türkiye’deki madencilik sektöründe bir ilk olan programın, Ankara’da bulunan Genel Müdürlüğümüzdeki ilk gününde; Maden Hakları Müdürümüz Onur Raşit Ünaldı, altın madenciliğinin işleyişi ve Tüprag’ın sektördeki konumuna dair bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında takip eden günlerinde ise, MAPEG heyetlerince madenlerimize teknik geziler düzenlendi.

Kamu ve madencilik sektörü arasında karşılıklı bilgi alışverişi ve koordinasyonu artırmak hedefiyle düzenlenen etkinlikte, ilgili koordinatör ve uzmanların yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Fatih Dumanlı ve Metalik Madenler Daire Başkanı Şafak Ocak gibi MAPEG üst yönetiminden isimler de yer aldı.

Programa katılım gösteren Bakanlık bürokratlarına yapılan detaylı sunumda, altın madenciliğinde dünya ölçeğindeki gelişmeler, piyasadaki arz ve talep ilişkisi, madenciliğinin ülkemize katkıları ve E-maden uygulamasının işleyişi gibi konu başlıklarına değinildi. Ayrıca, şirketimizce geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri ve çevresel önlemlerimiz hakkında bilgiler aktarıldı.

MAPEG yetkilileri, bilgilendirme sunumu sonrasında madenlere gerçekleştirdikleri teknik geziler vasıtasıyla; mevcut üretim tekniklerimiz, madenlerimizde uygulanan en iyi teknolojiler ve çevresel hassasiyetimizi yerinde inceleme imkanı bulundu. Altının, ocaktaki üretiminden, nihai ürün haline gelmesine kadar geçen süredeki üretim döngüsünün tüm aşamaları, MAPEG heyetine detaylı anlatımlarla aktarıldı.