Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında ortaya çıkan doğa onarımı ihtiyacına ilişkin gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmaları, çevreye duyarlı madenciliğin en önemli parçasıdır. Bu anlamda, 2006 yılından bu yana faaliyette olan Kışladağ Altın Madeni’nde farklı türlerde yaklaşık 50.000 fidan dikimi yapılmış, toplamda 600.000 m2‘nin üzerinde alanda rehabilitasyon çalışması tamamlanmıştır.

Rehabilitasyon aktivitelerinin temel amacı, proje alanının ekolojik ve ekonomik yarar ve kullanımlarını yeniden kazanmasıdır. Rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanması ile, yüzeylerin duraylılığının ve proje etki alanı içindeki doğal hayatın sürdürülebilirliliğinin sağlanması, toplum sağlığı ve güvenliğine karşı oluşabilecek risklerin önlenmesi hedeflenmektedir. Alandaki peyzaj rehabilitasyonu, proje alanının çevre ile görsel ve işlevsel uyumluluğunu sağlamayı amaçlamaktadır. Proje faaliyetleri sonucunda etki altında kalmış olan alanlardaki rehabilitasyon çalışmaları ile ya mevcut arazi kullanım özelliklerinin yeniden kazanılması ya da alanın özelliklerine uygun şekilde belirlenen yeni arazi kullanım özelliklerinin alana kazandırılması sağlanmaktadır. ​​​​​​​

​​​​​​​Doğaya yeniden kazandırma ve rehabilitasyon çalışmaları, ekonomik olmayan kaya ve yığın liçi alanlarında basamaklar halinde ilerleyen sürekli bir işlemdir. Buna ek olarak, henüz proje işletme aşamasındayken inşaatın tamamlandığı alanlarda, nihai doğaya yeniden kazandırma işlemleri yapılmaktadır. Rehabilitasyon çalışmalarıyla, yerel halkın istekleri ve alanın kapasitesi, toplumun sağlık ve güvenliği hususları göz önüne alınarak arazinin en uygun şekilde kullanımı sağlanmaktadır.

Kışladağ Altın Madeni’nde doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının amacı;

  • Açık Ocak madenciliğinin yapıldığı alanlarda madencilik faaliyetlerinin son bulması neticesinde bu alanlara eski görünümünden daha güzel ve doğal bir görüntü kazandırmak,
  • Yeşil bir çevreye sahip olmak,
  • Erozyonu minimize etmek,
  • Maden sahasına daha fazla ekim dikim yapılarak havadaki oksijen miktarının arttırmak,
  • Madencilik faaliyetlerinden doğabilecek tozu engellemek,
  • Planlı doğaya yeniden kazandırma yapılarak, madencilik faaliyetleri son bulduğunda rehabilite edilen alanlarda görsel görünümü güzelleştirmektir.

Kışladağ Altın Madeni’nde 2006 yılından bu yana faaliyeti biten alanların rehabilitasyonu yapılmaktadır. Her yıl mevsim şartlarına ve bölge koşullarına göre fidan dikimi ve yeşillendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bugüne kadar farklı türlerde yaklaşık 50.000 fidan dikimi yapılmıştır. Kışladağ Altın Madeninde toplamda 600.000 m2‘nin üzerinde alanda rehabilitasyon çalışması tamamlanmıştır.