Sürdürülebilirlik hedeflerinin önemli bir bölümünü çevresel etki ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine dönük gerçekleştirilen çalışmalar oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Kışladağ Altın Madeni’nde kısa süre önce hem nakliye kamyonu operatörleri için bir yorgunluk yönetim sistemi hem de makinelerde denenmiş LNG-dizel hibrit teknolojisi kullanıma sunuldu.

Kışladağ’da üretim sürecinin önemli bir parçası olan maden nakliye kamyonlarına, operasyonları ve sürücü davranışlarını izleyen; sürücüyü olası yorgunluk veya azalan konsantrasyon konusunda uyaran bir sürüş güvenlik sistemi entegre edildi. Bu sistem sayesinde, nakliye kamyonu operatörlerinin güvende ve uyanık kalmasına yardımcı olmak ve gerektiğinde mola vermelerini teşvik etmek hedefleniyor.

Sistem, veritabanımıza işlenen sinyallerin yanı sıra operatöre bir uyarı sesi gönderiyor. Alarm algılandığında, durumunu değerlendirmek için operatörle iletişime geçiliyor. İkinci bir alarm algılanırsa operatör detaylı bir kontrol için sağlık ünitesine yönlendiriliyor.

Madencilik faaliyetlerinde, temiz ve ekolojik bir yakıt türü olan LNG kullanımı ise, emisyonları yaklaşık %30 düzeyinde azaltmaktadır. Kışladağ’da gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen verilere göre; dizel yakıt yerine % 85 LNG ikamesi, yalnızca işletme maliyetinde tasarruf sağlamıyor, çevresel etki performansı yönünden de etkileyici sonuçlar yaratıyor.