Çevre Bilincimiz

Madenlerimizin işletilmesi sürecinde uygulanacak çevre politikasının esası; madenin çıkarılacağı yerde çevre ile dost olarak, maden üretimini sürdürmektir.

Bu bağlamda;

  • Proje aşamasında ve sonrasında çevreye; insanlara ve tüm canlılara, havaya, suya, toprağa yönelik olası etkileri önceden tanımlayıp gerekli tedbirleri almak, bu etkilere karşı ulusal ve uluslararası standartlara uygun önlemleri en üst düzeyde alıp uygulamak
  • Çevre korumaya yönelik önlemleri hiçbir ödün vermeden uygulamak. Proje kapsamında tüm çalışanların, mal ve hizmet sağlayanların, çevre koruma önlemlerine eksiksiz olarak uymalarını temin etmek
  • Çevre ve insan sağlığı ile ilgili parametrelerin düzenli olarak kontrol ve ölçümlerini yapıp ilgili kurum, kuruluş ve bölge insanı ile paylaşmak suretiyle herkesin sağlıklı ve sürdürülebilir çevrede yaşamasını sağlamak

Şirketimizin çevre sorumluluk anlayışının vazgeçilmez prensibidir.

İşletmekte olduğumuz, Kışladağ ve Efemçukuru altın madenlerimizde, üretim öncesinden başlayarak, üretimin sona ermesinden sonra da devam edecek olan “Çevre Yönetim Politikaları ve Planları” uygulanmaktadır.

Bu anlamda, Kışladağ Altın Madenimiz, 23/10/2012 tarihinde, Efemçukuru Altın Madenimiz de 13/07/2013 tarihlerinde bir işletme için büyük önem taşıyan “ISO:14001 Çevre Yönetimi Sertifikası”nı almaya hak kazanmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi; işletmelerin çevreye verdikleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkünse kaldırılabilmesi için geliştirilen bir yönetim sistemidir. İSO 14001, bir ürünün standardı değil, bir sistem standardıdır. İşletme herhangi bir ürünün üretimine başlayıp son aşamasına kadar, sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve yeterli önlemler alınarak çevreye verilen zararların en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

ISO 14001 belgesi, işletmenin uluslararası pazarda prestijini arttırmasının yanı sıra, kaynakların etkin kullanımı sonucu maliyetlerin düşürülmesi, acil durumlarda meydana gelebilecek çevresel etkileri ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. İşletmede çalışanların çevreye karşı bilinçlenmesini sağlayarak motivasyonunu artırarak sorumluluk almalarını sağlar. Çevre ile ilgili yasal mevzuata uyum sağlar.

Çevre hassasiyetimizin bu kadar ön planda olduğu işletmelerimizde uygulanan çevre politikalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Çevresel Faaliyetlerimiz

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişirken, insan sağlığı ve doğal çevrenin korunması, bu konuyla ilgili olarak gerekli eğitimlerin verilmesi ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlanması, çevre ile ilgili sosyal ve kültürel varlıkların korunması çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata eksiksiz olarak uyulması, yöre halkının, çalışanların, tedarikçilerin, alt işverenlerin teknik konular ve yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirilmesi, çevresel performansın toplum, devlet kurumları ve diğer paydaşlar ile şeffaf şekilde paylaşılması Tüprag için en az altını çıkarmak ve işlemek kadar önemlidir.

Çevre bilinci geliştirme çalışmaları çerçevesinde yapılan faaliyetlerde Uşak ili Eşme ilçesi girişinde 50 Ha’lık alanda 72.000 fidan dikilmiş ve bu fidanlar üç yıl boyunca bakımı sürdürülmüştür. Bunun yanı sıra maden alanı içerisinde 3000 fidanlık ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Ayrıca Kışladağ Altın Madeni personelinin kendi adlarına dikmiş olduğu fidanların bakımını üstlenerek bu projeye dahil olmuşlardır.

Yine Eşme ilçesi sınırlarında yer alan Yeleğen Kasabasında Yeleğen İlköğretim Okulu ile beraber 1000 adet ağaç dikimi gerçekleştirdik.

Uşak’ta yapılan ağaçlandırma faaliyetlerinin yanı sıra, Ege Orman Vakfı ve Tüprag Metal Madencilik A.Ş. arasında yapılan protokol sonrasında İzmir ilinde de ağaçlandırma çalışmalarında bulunulmuştur. Protokol kapsamında 10.000 adet Fidan dikilmiş, tesis edilecek ağaçlandırma alanının adı TÜPRAG ORMANI olarak belirlenmiştir.

Üzümleriyle ülke hatta yurtdışında ün yapmış Efemçukuru mevkiinde yer alan Efemçukuru Altın madenimizin faaliyetin hemen yakınında, ziraat fakültesinden değerli hocalarımızın danışmanlığında, modern bağcılık faaliyetleri yürütmekteyiz.

Bu faaliyetler kapsamında, şaraplık bağ alanı olarak toplamda yaklaşık 130 dekar, Sofralık bağ alanı olarak 150 dekar iyi bağ alanı ve ürün almadığımız fakat yeşil kalsın diye bakımını yaptığımız 80 dekar bağ alanı mevcuttur. Ayrıca, yine Balıkesir Havran’da; ağaç ve fidanlarımızın bulunduğu toplam zeytinlik alanımız 170 dekardır.

Tüprag A.Ş. olarak, bu ve benzeri çalışmalar konusundaki hassasiyetimiz ve katkımız devam edecektir.