Projelerimiz

 

KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ 

 KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ PROJESİ’NİN TARİHİ

     1996                                   Altın yatağının tespiti
     1998-2002                         Sondaj programının tamamlanması
     1999                                   Yer seçimi izninin alınması    
     2000-2003                         Fizibilite çalışmasının tamamlanması 
     2003                                   ÇED Olumlu Belgesi ve  Maden İşletme Ruhsatının alınması  
     2004                                   Yer seçimi ve tesis kurma izninin alınması
     2004                                   Mevzi imar planı onayı ve inşaat    ruhsatlarının alınması 
     2006                                   Deneme İzni alınması 
     2007                                   Açılma Ruhsatı alınması 
     2011                  Kapasite Artışı ÇED Olumlu Belgesi alınması
     2014                  Kapasite Artışı ÇED Olumlu Belgesi alınması
 
© TÜPRAG, Eldorado Gold iştirakidir. 2013.