Projelerimiz

 

KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ 

KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ - UŞAK

        Kışladağ Altın Madeni Projesi ile Uşak ili, Ulubey ve Eşme ilçeleri sınırında, Gümüşkol köyü yakınlarında yer alan İR 7302 numaralı işletme ruhsatlı sahada altın madeni ve ilgili tesisler açılmış ve 2006 yılı itibariyle işletilmeye alınmıştır. Hali hazırda işletilmekte olan Kışladağ Altın Madeni Zenginleştirme Tesisi Proje alanı, Ege Bölgesi’nde, İzmir’in yaklaşık 180 km doğusunda ve Uşak il merkezinin yaklaşık 40 km güneybatısında yer almaktadır.

       Kışladağ Altın Madeni İşletmesi kapsamında, çıkarılacak toplam cevherin yapılan son rezerv geliştirme çalışmaları ışığında yaklaşık 535,4 milyon ton , yıllık ortalama üretimin yaklaşık olarak 35 milyon ton , yıllık ortalama altın üretiminin ise 13 ton olması beklenmektedir.  Cevherin ortalama tenörü altın (Au) için ortalama 0,66 gr/ton olarak; Gümüş (Ag) için ise 1.5 gr/ton olarak belirlenmiştir.  

Maden İşletme Yöntemi

       Kışladağ Altın Madeni sahasında ve önerilen proje kapsamında ilave olarak bulunan cevher için uygulanan ve uygulanacak madencilik metodu, delme ve patlatmanın yükleme ve taşıma yöntemleri ile birlikte kullanıldığı konvansiyonel açık ocak işletmeciliğidir.

        Delme ve patlatma 10 m yüksekliğe sahip olan basamaklarda gerçekleştirilmektedir. Patlatmayı takiben cevher yükleyiciler vasıtasıyla kamyonlara yüklenerek, ana kırıcıya taşınmaktadır. Açık ocaktan üretim sırasında çıkacak ekonomik olmayan kaya ise, yine aynı metod ile ekonomik olmayan kaya depo alanına taşınmaktadır. 

- Açık ocak madenciliği ile elde edilen cevherden altın kazanımı ise şu şekildedir : 

       Cevher hazırlama cevherin, içindeki altının yığın liçi prosesi ile alınabilmesini sağlamak amacıyla, üç  aşamalı kırmaya tabi tutulmasını içermektedir. 

       Kırılan cevhere kireç ve su eklenerek, yığın liçi prosesinden önce cevherin kısmen aglomerasyonu ve yığın liçi operasyonu boyunca ihtiyaç duyulan pH düzeyi (10-11) sağlanmaktadır. Kırılan cevher bant taşıyıcıya aktarılarak yığın liçi alanına taşınmakta ve bu alanda en fazla 10 m yüksekliğindeki tabakalar halinde yerleştirilmektedir. Yığın liçi alanına pompalanan yüksüz çözelti oluşturulan cevher yığınının üzerine damlatılmaktadır. Yığın içinden süzülen çözelti altın ve gümüşü çözerek metal-siyanür kompleksleri oluşturmaktadır. Altın ihtiva eden yüklü çözelti yığın liçi alanı tabanındaki borular sayesinde toplanarak yüklü çözelti havuzuna ulaşmaktadır. Bu havuzdan, yüklü çözelti altın zenginleştirmesi işlemi için ADR ünitesine transfer edilmektedir.             

       Yığından süzülen çözelti, altın ve gümüşün çözünmelerini sağlamakta ve oluşan yüklü çözelti karbon adsorpsiyonu, basınçlı sıyırma, elektroliz ve ergitmeyi içeren standart bir prosese tabi tutularak zenginleştirilmektedir. Söz konusu işlemler sonucunda ise son ürün olarak dore altın üretilmesi sağlanmaktadır.

 

© TÜPRAG, Eldorado Gold iştirakidir. 2013.