Projelerimiz

 

EFEMÇUKURU ALTIN MADENİ 

    EFEMÇUKURU ALTIN MADENİ - İZMİR 

 Efemçukuru Altın Madeni Projesi ile İzmir ili, Menderes ilçesi sınırında, Efemçukuru köyü yakınlarında yer alan İR 51792 numaralı işletme ruhsatlı sahada altın madeni ve ilgili tesisler açılmış ve 2011 yılı itibariyle işletilmeye alınmıştır. Hali hazırda işletilmekte olan Efemçukuru Altın Madeni Faaliyet Alanı, Ege Bölgesi’nde, İzmir iline  yaklaşık 20 km ve Menderes ilçesine ise 14 km mesafede yer almaktadır.

       Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi kapsamında, çıkarılacak toplam cevherin yapılan son rezerv geliştirme çalışmaları ışığında yaklaşık 8,5 milyon ton , yıllık ortalama üretimin ise yaklaşık olarak 600 bin ton olması beklenmektedir. Cevherin ortalama tenörü altın (Au) için ortalama 7,31 gr/ton olarak; Gümüş (Ag) için ise 10,6 gr/ton olarak belirlenmiştir. 

Maden İşletme Yöntemi

Efemçukuru Altın Madeni sahasında ve önerilen Proje kapsamında Kullanılacak maden üretim metodu yeraltı maden işletmeciliği olup kazı dolgu sistemiyle çalışılacaktır.

Üretim yöntemi, özel bir tasarımla yeraltında delme, patlatma yükleme, taşıma ve dolgu yapılarak hayata geçirilecektir. Cevher hazırlama aşaması, kırmayla başlayarak öğütme ve bunu takiben, altının ve gümüşün çok aşamalı flotasyonunu kapsamaktadır. Nihai flotasyon konsantresi, serbest altın eldesi için gravitasyon işlemine tabi tutulacaktır. Gravitasyon işleminden sonra, elde edilen metal ergitilip dore şeklinde dökülecektir.

 Geri kalan metal sülfatları ve küçük taneli altın içeren flotasyon konsantresi, altın üretimi için ileri zenginleştirme işlemine tabi tutulmak amacıyla başka bir tesise taşınacaktır. Flotasyon atıkları filtreleme tesisine gönderilerek susuzlaştırma işlemine tabi tutulacaktır. Susuzlaştırılan atıkların yaklaşık %50’si bağlayıcı madde olarak kullanılan çimento ile karıştırılarak yeraltı dolgusu olarak kullanılacak, geriye kalan kısım ise, alanda oluşturulan ve kapasitesi artırılacak olan kuru atık depolama tesisinde depolanacaktır.

© TÜPRAG, Eldorado Gold iştirakidir. 2013.