Projelerimiz

 

EFEMÇUKURU ALTIN MADENİ 

 Önem ve Gereklilik

Altın yer kabuğunda en az bulunan metalik elementlerden biridir. Yer kabuğunun yalnızca on milyonda ikisi altındır. Altın doğada bilinen en iyi iletken olup, su ve oksijenle reaksiyona girmez. Ayrıca en aktif elementlerden biri olan altın, oksijenle reaksiyona girmemesinden dolayı paslanmaz ve çürümez. Bu özelliğinden dolayı pek çok sanayide de yaygın olarak kullanılmaktadır. Altın kaplama yüzeyler sürekli temiz, paslanmaz ve güvenilir sinyaller sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Toksik ve biyolojik olarak aktif olmaması nedeniyle medikal ve dişçilik alanında da kullanılmaktadır. Altın, reaktif ve tehlikeli olmayan yapısından dolayı, insan vücudunda herhangi bir çürüme veya zararlı fiziksel reaksiyona yol açmaz. Tüm metaller arasında en zor kırılan metal olup, çok ince tel veya tabaka şekillerine kırılmadan sokulabilir. Bu özellikler altını, bilgisayarlardaki ve telekomünikasyon aletlerindeki konnektörlerin çok önemli bir parçası haline getirmiştir. Isıyı veya kızıl ötesi enerjiyi en iyi yansıtan maddedir. Yüksek saflıkta altın kızıl ötesi enerjiyi %99 oranında yansıtabilir. Bu, altının ısı ve radyasyonun yansıtılması için ideal bir madde olduğunu göstermektedir. Aşağıda altının kullanım alanlarına yönelik değerlendirmeler maddeler halinde aktarılmaktadır.
 
Yatırım ve tasarruf aracı olarak kullanım,
Mücevher üretimi,
Elektronik ve telekomünikasyon (bilgisayarlar/yarı iletkenler, uzay araçları, telefonlar, televizyonlar),
Lazerler ve optik (astronomi, uydular, fotokopi makineleri, güvenlik sistemleri),
İlaç ve sağlık (dişçilik, lazer, araştırma, termometre),
Endüstri ve havacılık (hava yastıkları, uçak motorları, uçak pencereleri, motor sistemleri).
 
2006 yılı verilerine göre, dünyadaki altın rezervleri işletilebilir rezerv olarak 41.500 ton, görünür ve muhtemel rezerv olarak ise 90.000 tondur. Türkiye’nin altın potansiyeli ise 6.500 ton’dur. Son 15 yıldır sürdürülen altın madeni arama çalışmaları sonunda bu potansiyelin 800 tonunun nerede olduğu tespit edilmiştir. 2010 yılında, dünya altın üretimi 2689 ton olarak gerçekleşmiştir. 
2000’li yılların başında Avrupa’daki altın üretimi açısından Türkiye’nin konumu pek dikkat çekici boyutlarda değilken, 2000’li yılların sonunda hatırı sayılır bir ilerleme kaydedilmiş ve 2010 yılı üretimi ile Avrupa altın üretiminin yaklaşık yarısını elinde bulunduran bir ülke haline gelmiştir.
 Yukarıda aktarılan değerlendirmelere ek olarak, aşağıda alt başlıklar halinde belirlenmiş olan konularda projenin katkılarının olması beklenmektedir. 
Proje ile direkt olarak ilgili pek çok durum, bölgede sosyo-ekonomik faydalar sağlarken bu değişimi/gelişimi makroekonomik faydalar, istihdam olanakları, eğitim olanağı ve bilinçlenme, altyapı gelişimi gibi temel alt başlıklar halinde değerlendirmek mümkündür. Bunlara yönelik detaylar aşağıda aktarılmaktadır. 
 
Projenin ekonomik ömrü boyunca ülke ve il düzeyinde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) artışı,
Projenin ekonomik ömrü boyunca, ülke ve il genelinde devlet gelirlerinin, vergi tabanının genişlemesi nedeniyle artış,
Projenin ekonomik ömrü boyunca ülke genelinde ticaret ve ödemeler dengesinin güçlenmesi,
Ülke genelinde yapılacak mal ve hizmet alımlarının ekonomiye katkısı,
Personel ve satın alma ihtiyaçlarını mümkün olduğunca faaliyet alanı ve yakın çevresinden temin edilmesi hedeflenmiştir. Bu da projenin, bölge için bir istihdam kaynağı olması durumunu beraberinde getirmiştir. Bu durum, çevredeki birçok hanenin gelir ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemeye devam edecektir. Proje sayesinde ortaya çıkan direkt ve dolaylı ilave iş imkanları, çevredeki yerleşimlerin de ekonomilerinin gelişmesine yardımcı olabilecektir. Projenin sağlayacağı doğrudan iş imkanlarının yanı sıra, projenin istihdam ile ilgili çarpan etkisi kaynaklı dolaylı iş imkanları nedeniyle yörede nüfusun artması, kaynaklara, mal ve hizmetlere olan talebi arttıracak böylece yeni istihdam alanları yaratılacaktır.
Faaliyet alanı civarında ve bölgede yaşayan halkın proje süresince doğrudan ve dolaylı iş imkânlarından faydalanabilmeleri sağlanacaktır. Projeden sağlanacak diğer önemli bir fayda ise, yöre halkının işe alım aşamasında, sağlık, iş güvenliği ve çevre hususlarında bilinçlendirilmeleri olacaktır. Personele güvenlik ve çevresel hususlarla ilgili eğitim verilecektir.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek ilave altyapı yatırımları (yol vb.) madencilik faaliyetinin sona ermesinden sonra da kullanılabilecektir.
 
© TÜPRAG, Eldorado Gold iştirakidir. 2013.