Yürütmeyi Durdurma İstemine RED ! 

16.02.2012 

Efemçukuru Altın Madenimiz için 01 Haziran 2011'de İzmir İl Özel İdaresi tarafından " Deneme İzni " verilmiştir.
 İZSU Genel Müdürlüğü tarafından, İzmir İl Özel İdaresi'ine karşı  "Deneme İzninin İptali " istemiyle açılmış olan davada yürütmenin durdurulması istenilmiştir.
 Bu istek, T.C. İzmir 1. İdare Mahkemesi 15/12/2011 tarih ve Esas No:2011/1763'lu karar ile reddedilmiştir.

Yargısal ve fiili durum Kamuoyunun takdirine ve bilgisine saygı ile duyurulur. 15.12.2011

 

 


TÜPRAG METAL MADENCİLİK A.Ş.

< Uşak İli Eşme İlçesinde zehirlenme iddialarıyla açılan tazminat davasına YARGITAY'dan RED ! Eşmedeki Siyanür ve Arsenik İddialarının Kışladağ Altın Madeni İle İlgisi Yoktur >
© TÜPRAG, Eldorado Gold iştirakidir. 2013.