Uşak İli Eşme İlçesinde zehirlenme iddialarıyla açılan tazminat davasına YARGITAY'dan RED ! 

12.02.2016 

 Uşak İli Eşme İlçesinde zehirlenme iddialarıyla açılan tazminat davasına YARGITAY'dan RED !

 2006 yılında Uşak ili Eşme ilçesinde meydana gelen kitlesel sağlık sorunundan şirketimiz sorumlu tutulmak istenmiş ve konuyla ilgili olarak tazminat talebiyle 17/05/2010  tarihinde dava açılmıştır.

Yargı sürecini tamamlayan dava sonucunda söz konusu olayın şirketimize ait Kışladağ Altın Madeni işletmesiyle hiç bir ilgisinin olmadığı anlaşılmış  ve davanın kararı olarak şikayetçilerin tazminat talebi Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, 29.01.2014 tarihli 2010/126 ESAS ve 2014/23 KARAR NO’su ile reddedilmiştir ve dava red kararı Yargıtay 4ncü Hukuk Dairesi 2015/1050 ESAS ve 2015/15138 KARAR NO’su ile 24/12/2015 tarihinde onanmıştır.

 

Yargısal ve fiili durum Kamuoyunun takdirine ve bilgisine saygı ile duyurulur.

< Yürütmeyi Durdurma İstemine RED ! >
© TÜPRAG, Eldorado Gold iştirakidir. 2013.